Covid-19

Vanaf 1 maart zijn de repetities van Viva la Musica, conform de regels van de regering en het RIVM, gestopt. Wanneer er weer gerepeteerd kan worden is afhankelijk van het onderzoek wat op dit moment wordt gedaan door het RIVM.

Door experts is nog geen eenduidig antwoord gegeven op de vraag of samen musiceren (zingen of blazen) risico’s van besmetting meebrengt. Onder andere de Technische Universiteiten van Delft en Eindhoven doen daar momenteel onderzoek naar. Volgens een eerste bericht is een onderlinge afstand van 1,5 meter voor zangers of blazers niet toereikend om besmetting via druppels en aerosolen te voorkomen.

Onze dirigent voorziet de koorleden van instructiefilmpjes voor de ademhalingsoefeningen, inzingoefeningen en muziek stukken, waardoor er toch geoefend kan worden met nieuw repertoire. Een en ander hierover is te volgen op koorwerknet.nl en virmus.nl.

Namens het bestuur,

Kees Laros